Thủ quỹ thu tiền

Vào màn hình thủ quỹ thu tiền chọn thêm mới để thủ quỹ điền các thông tin mà thủ quỹ nhận tiền về gồm

Nhận bằng tiền mặt hay chuyển khoản

Ngày tháng năm nhận tiền

Số tiền nhận về

Loại tiền nhận về

Diễn giải cho nghiệp vụ nhận tiền

Sau đó nhấn lưu

Khi làm xong màn hình sẽ hiển thị phiếu thu tiền này được tạo lúc nào, bởi nhân viên nào. Nếu có chỉnh sửa thì hiện thời gian chỉnh sửa, nhân viên chỉnh sửa.

Nếu muốn in phiếu này thì chọn in chứng từ.

Last updated