Phân mục bảo mật

Phân mục này dùng để đặt tên người sử dụng, nhóm sử dụng, cấu hình, quyền truy cập của người sử dụng, thay đổi mật khẩu của người sử dụng, thông tin công ty, màn hình và đồng bộ số liệu.

Last updated