Phân mục cài đặt

Tạo danh mục khách hàng bao gồm mã khách hàng, tên khách hàng. Có 3 nội dung chính:

    1. Thông tin khách hàng: Nhập địa chỉ, mã số thuế của khách hàng.

    2. Mặc định: Chọn loại tiền giao dịch, tỷ giá quy đổi (nếu có), tài khoản phải thu, tài khoản doanh thu, tài khoản trả trước, thời hạn thanh toán, thuế suất.

    3. Thông tin khác: Dùng để nhập số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng, số điện thoại, số fax.

Các lựa chọn khác

Xuất Excel: xuất danh sách nhà cung cấp ra file excel

Nhập liệu: Khai báo thông tin nhà cung cấp từ file excel

Bước 1: Click chọn Import sẽ xuất hiện hộp hội thoại chọn file

Nút File mẫu: lấy mẫu file excel

Lưu ý : Trong quá trình import từ file excel không đổi tên sheet có sẵn trên file mẫu

Last updated