Phân mục nhập liệu

In hóa đơn

Từ phân hệ kế toán phải thu nhập liệu các thông tin của hóa đơn cần in trên phân hệ này hoặc nhập liệu bán hàng ở phân hệ quản lý kho. Sau khi xử lý chứng từ ở các phân hệ này ta sẽ có danh mục các hóa đơn cần in

Chọn hóa đơn cần in bằng cách click vào cột print và chọn chi tiết để in hóa đơn

Kiểm tra hóa đơn

Kiểm tra hóa đơn bằng cách gõ số hóa đơn để biết tình trạng hóa đơn đã in chưa, thông tin hóa đơn đã in.

Last updated